מה לייק מה?

מה לייק מה ? יש כאלה שעושים לייק לתמונה כמחמאה. יש את אלה שלוחצים כאקט מחאה. לחצתי לא פעם לסטאטוס ... כתגובה. כבר ראיתי לייקים על מבזק חדשות שלא נדע. חלק פוטרים בלייק במקום לדרוש בשלומך. והרוב מקליקים כדי שיידעו שהם בסביבה. אז מה אתה לייק...

→ קרא עוד →