גוף - החומר המוחשי

האטומים מהם הכל בנוי והביטוי הפיזי של הדברים בעולמנו

הקוטב הפיזי מתייחס לכל הדברים החומריים ומוחשיים בחיינו

הגוף הפיזי הוא הנשא של התודעה. המארח.

מכאן הכל מתחיל וכאן כנראה שהכל נגמר.

לא ידועה לנו עדין קיום של תודעה ללא גוף

הגוף הפיזי הוא המתווך של התודעה , באמצעות החושים , של המציאות שנמצאת שם בחוץ.

הביטוח הפיזי הוא חלק בלתי נפרד מכל אלמנט שאנו מייחסים לו קיימות במציאות

הקוטב הפיזי מתייחס לכל הדברים החומריים ומוחשיים בחיינו

הגוף הפיזי הוא הנשא של התודעה. המארח.

מכאן הכל מתחיל וכאן כנראה שהכל נגמר.

לא ידועה לנו עדין קיום של תודעה ללא גוף

הגוף הפיזי הוא המתווך של התודעה , באמצעות החושים , של המציאות שנמצאת שם בחוץ.

הביטוח הפיזי הוא חלק בלתי נפרד מכל אלמנט שאנו מייחסים לו קיימות במציאות

1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

רוח : נפשי רעיוני

הרוח , או הרעיון, הוא הקוטב העליון של ציר המהות והא המשלים של הגוף או הביטוי המוחשי והפיזי אנו משייכים לכל דבר משמעות ...

שכל

ההגיון, התכנון, הדימיון. המנוע והתוצר של החשיבה הרציונאלית ...

רגש

קוטב אנרגטי המאגד את התחושות הנפשיות הפנימיות של האדם. הרגש משלים את השכל והמתח שבניהם הוא ציר המניע. ...

גוף

החומר ממנו אנו עשויים והביטוי הפיזי שלנו בעולם הביטוי הפיזי והחומרי של הדברים איתם אנחנו רואים ובאים במגע ...

מהות

ציר המהות נע בין הביטוי הפיזי של הדברים בחיינו לבין המשמעות הרעיונית שאנו מחייסים להם. ...

מניע

מה גורם לנו לעשות את מה שאנחנו עושים או לפעול כפי שאנו פועליo ...

לורם איפסום

...

הסכמה

יסוד אנרגטי המעניק לנו את תחושת הצדק ותמיכת השבט. האמת המוסכמת , נוכונות הדברים על בסיס הקונצנזוס של הסביבה החיצונית ...

לורם איפסום

...

אגו -בטחון ואהבה עצמית

התפיסה העצמית שלנו דרכה אנו נוטים להתבונן על העולם ...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

אלוהים : התשובה לשאלות

כח עליון המספק תשובה לכל מה שאנו לא יודעים להסביר התשובה לכל מה שנסתר גדול מאיתנו ואינו מובן לנו ...

משמעות

למה ובשביל מה כל זה ? מה התכלית? מה המשמעות של הדרים שאני רואה וחווה ...

כסף

מדרון אנרגטי המספק לנו מעמד, בטחון , חופש , כח ומענה לצורך בעוצמה ...

מרחב התודעה: מגרש המשחקים הפרטי

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...