מודל היהלום – מפה שימושית להבנת התודעה

כל המודלים אינם נכונים אבל חלקם שימושיים מודל היהלום מהווה ניסיון למפות את התודעה האנושית מתוך הכרה בכאוס ובלבלול שאנו חווים כאשר אנו מנסים להתמודד עם האתגרים שהיא מציבה בפנינו. התודעה האנושית היא מורכבת ומפותלת בהרבה ממה שעבדכם הנאמן יכול להבין או מתיימר להסביר. עם זאת , מתגלים לנו דפוסים חוזרם ומשותפים בתודעה האנושית אשר מאפשרים לנו לעשות קצת סדר בכל הבלאגן. אתר זה הוא שירות לציבור הגולשים אשר מעוניינים לאמץ את המפה השימושית הזאת ולהבין על עצמם דבר או שניים באמצעות המודל.


מודל היהלום – מפה שימושית להבנת התודעה

כל המודלים אינם נכונים אבל חלקם שימושיים מודל היהלום מהווה ניסיון למפות את התודעה האנושית מתוך הכרה בכאוס ובלבלול שאנו חווים כאשר אנו מנסים להתמודד עם האתגרים שהיא מציבה בפנינו. התודעה האנושית היא מורכבת ומפותלת בהרבה ממה שעבדכם הנאמן יכול להבין או מתיימר להסביר. עם זאת , מתגלים לנו דפוסים חוזרם ומשותפים בתודעה האנושית אשר מאפשרים לנו לעשות קצת סדר בכל הבלאגן. אתר זה הוא שירות לציבור הגולשים אשר מעוניינים לאמץ את המפה השימושית הזאת ולהבין על עצמם דבר או שניים באמצעות המודל.

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

רוח : נפשי רעיוני

הרוח , או הרעיון, הוא הקוטב העליון של ציר המהות והא המשלים של הגוף או הביטוי המוחשי והפיזי אנו משייכים לכל דבר משמעות ...

שכל

ההגיון, התכנון, הדימיון. המנוע והתוצר של החשיבה הרציונאלית ...

רגש

קוטב אנרגטי המאגד את התחושות הנפשיות הפנימיות של האדם. הרגש משלים את השכל והמתח שבניהם הוא ציר המניע. ...

גוף

החומר ממנו אנו עשויים והביטוי הפיזי שלנו בעולם הביטוי הפיזי והחומרי של הדברים איתם אנחנו רואים ובאים במגע ...

מהות

ציר המהות נע בין הביטוי הפיזי של הדברים בחיינו לבין המשמעות הרעיונית שאנו מחייסים להם. ...

מניע

מה גורם לנו לעשות את מה שאנחנו עושים או לפעול כפי שאנו פועליo ...

לורם איפסום

...

הסכמה

יסוד אנרגטי המעניק לנו את תחושת הצדק ותמיכת השבט. האמת המוסכמת , נוכונות הדברים על בסיס הקונצנזוס של הסביבה החיצונית ...

לורם איפסום

...

אגו -בטחון ואהבה עצמית

התפיסה העצמית שלנו דרכה אנו נוטים להתבונן על העולם ...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

אלוהים : התשובה לשאלות

כח עליון המספק תשובה לכל מה שאנו לא יודעים להסביר התשובה לכל מה שנסתר גדול מאיתנו ואינו מובן לנו ...

משמעות

למה ובשביל מה כל זה ? מה התכלית? מה המשמעות של הדרים שאני רואה וחווה ...

כסף

מדרון אנרגטי המספק לנו מעמד, בטחון , חופש , כח ומענה לצורך בעוצמה ...

מרחב התודעה: מגרש המשחקים הפרטי

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...

לורם איפסום

...